Gandhigiri Programme about CPS abolish by PRTUSrikakulam Dist DEO info...

Promotion list and Abstract-2013-14.
SPOT EXEMPTION - TEACHERS WHO WANT EXEMPTION FROM SPOT ARE INSTRUCTED TO SUBMIT THEIR
REPRESENTATION ALONG WITH CONCERNED EVIDENCES TO EXAMS SECTION AT GGHS, SRIKAKULAM
DAILY AFTER 2.00PM - LAST DATE ( 27.03.2016)Schools and Kids Zone

  KIDS ZONE      

  పెద్దబాలశిక్ష
  నేటి తరం బాలలకు పాత తరం విషయాలు
   FUNBRAIN  - READING, GAMES etc.
  KIDZONE -Fun Facts for kids
   HANDWRITINGS FOR KIDS   
 PRINTABLE HAND WRITING PRACTICE SHEETS
     CURSIVE WRITING WORK SHEETS
 FOR PRACTICE DIFFERENT TYPES OF ENGLISH HANDWRITING
CORRENT AFFAIRS OF INDIA click here
జనరల్ నాలెడ్జ్  (G.K)  click here
 వర్తమాన విషయాలపై తెలుగు జనరల్ నాలెడ్జ్
 చందమామ కధలు  click here
  మీరు ఇంగ్లీషు గ్రామర్ సాధన చేయాలంటే  click here
SENTENCE STRUCTURE GAMES
WORK SHEETS FOR AII SUBKJECTS &HAND WRITING
QUIZ& G.K( for all exams) & CURRENT AFFAIRS
IMPROVE YOUR SPOKEN ENGLISH
 లెక్కలు;నెంబర్స్/ఆల్ జీబ్రా/జామెంట్రీ/కొలతలు/డిక్షనరీ/వర్క్ షీట్స్  click here
 సామెతలు/నీతికధలు/మహనీయ వ్యక్తులు/ తెలుగుఅక్షరములు
సాహిత్యం/ప్రాంతీయ వార్తలు(తెలుగు)/వార్తాచానళ్ళు
హాస్యము/కవితలు/ సాహిత్యం/తెలుగు సాంకేతికవివరాలు
ఆన్ లైన్ లొ తెలుగుకోసం 
  తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం   
మహాభారతం/రామాయణం/పురాణాలు/పద్యాలు/పంచతంత్రం and more

             


No comments:

Post a Comment

RC 25 Dt.6-4-2016 Instructions to Special Assistants

Rc 3, Dt.1/4/16 కామన్ ఎగ్జామినేషన్స్- సమ్మేటివ్ - పరీక్షా సంస్కరణలు అమలు

మోడల్ స్కూల్స్- 6 వ తరగతి ప్రవేశపరీక్ష 2016-17 - హాల్ టికెట్స్

Go No 23 Dt.31-3-2016 SSC పరీక్షల నిర్వహణ, స్పాట్ వేల్యూవేషన్ వ్యక్తిగత వేతనముల పెంపుదల

AP OPEN SCHOOL - SSC & INTER ( APRIL 2016 ) HALL TICKETS DOWNLOAD

RC No20,Dt,28-3-2016 AP లో అన్ని మేనేజ్ మెంట్ స్కూల్స్ లో 6-10 వరకు కామన్ ఎగ్జామినేషన్స్

Rc No 2 Dt.28-3-2016 ఒంటి పూట బడులు - CSE గారి సూచనలు

Rc 3,26-3-2016 మోడల్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ - ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ -జిల్లా కేంద్రాలలో ఇంగ్లీషు నైపుణ్యతా పరీక్ష

RC NO 02, Dt 26-3-2016 పని వేళలు పాటించని ప్రవేటు పాఠశాలలు పై చర్యలు తీసుకోవటం.

మీ పాఠశాల SMC అకౌంట్ లో 28-03-2016 నాటికి ఎంత వుందో ఇక్కడ చూడండి.!

GO.Ms.19 Dt.26.03.2016 Advisory Committee to Avoid Academic Burden

Common- Summative - 3 Time Table 2016

SSC& INTERMEDIATE (APOSS) EXAM APRIL 2016 TIME TABLE ( As on 24-3-2016)

RC 225, Dt 22-3-2016 OPENING ENGLISH MEDIUM SECTIONS

IN PRAVITE AIDED SCHOOLS

Rc 9 Dt.20-3-2016 Afternoon session exam com.to DEOs

PINDICS CONSOLIDATION WITH FULL DATA

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ భీమా పధకము - ప్రాధమిక అవగాహన- వివరణ

Rc 18 Dt,18-3-2016 Natioal Award selection -Instructions

పదవ తరగతి ఇన్విజిలేటర్లకు సూచనలు

SSC HALL TICKETS -Regular Candidates Private Candidates

Vocational OSSC

RC NO 67 ,Dt17-3-2016 TET cum TRT 2014 -SURPLUS TEACHERS - CLARIFICATIONS

DSC-2014 SELECTIONS PROVISIONAL LISTS- ALL DISTRICTS

DSC 2014 WEBOPTIONS CLICK HERE

No 99 Dt.14-3-2016 DSC Non availability of candidates in local under SCSTBC De-reservation to Non-Local SC,ST,BC

RC 3997AP(SSA) date 12--03-16 .IERTs salary enhanced from12000- to RS 15000.

Rc.No.405, Dt.14.03.2016 Supplying Furniture to Secondary Schools

CERTAIN INSTRUCTION ON CC CAMERAS-IN SSC EXAM CENTRES

GO.MS 39 Dt 8-3-2016 Pensions Death Relief Raised to a minimum of Rs.15,000

Go.No 36 Dt.5-3-2016 APGLI Revision of Rates of Compulsory Premium with reference to Revised Pay Scales, 2015

RC 17670 Dt ,3--3-2016 General Attendance & MDM Attendance thruogh SMS daily

పాఠశాల యాజమాన్య కమిటి (SMC) ఎన్నికలు నిర్వహణ, నిబంధనలు (తెలుగులో)

RC 2038 Dt.29-2-2016 EARNED LEAVE - FOR APOSS DUTY 2014 AND 2015 YEARS

LR.NO 3320 dT.1-3-2016 SMC ELECTIONS procs. and schedule

SMC ELECTIONS Guidelines

RC NO 2 Dt.1-3-2016 Half Day SchoolS (up to 8/3/16) During the Summer

MDM READY RECKONER WITH 4.86 (PRIMARY)

Revised Schedule DSC 2014 as on 1-3-2016

RC No 88 Dt, 1-3-2016 Celebration of Matribhasa Diwas on 03-03-2016

Gort 31,Dt. 26-2-2016 Mid Day Meal Scheme –Enhancement of cooking cost

GO RT 84 Dt,26-2-2016 Medical reimbursement extension 31-3-2016

TEACHER AWARDS - ONLINE APPLICATION MODEL Online Link

GO Rt.83 Dt.25-2-2016 EHS, Reviewed the Scheme and arrival of certain decisions

GO.Rt 12, Dt.25-2-2016 CCE Evaluation pattern of examination system VI -X,

RC,118-A Dt.24-2-2016 NUEPA - 1000 Identifying of successfull Schools Competetion

Remittance particulars of unspent and Interest amounts of SMDC Bank Account....

RC 01 ,23-2-2016.CC cameras in SSC Exams (5 for Each Dist.)

Rc No 23 , 23-2-2016, LPs treated as SA for SSC Spot

RC NO 5 22-2-2016 ESTABLISHMENT OF MODEL PRIMARY SCHOOLS

AP Ed.CET-2016 ,COMPLETE INFORMATION

RC.NO 643 Dt.19-2-2016,filling of Disabled Backlog posts of previous DSCs in DSC 2014

INCOME TAX SOFTWARE 2015-16 -KSS PRASAD (FEB 19 ,2016) WITH NPS

RC.NO 643 Dt.19-2-2016,filling of Disabled Backlog posts of previous DSCs in DSC 2014

RC.NO 1519 Dt.19-2-2016 Maintanence of Toilets

Rc 550, Dt.19-2-2016 IE Cordinators utilise to High School under IEDSS

AP RC.NO 25 Dt.18-2-2016 Supply of Lenovo Tablets with BSNL 3G SIM to

all the RJDSEs, DEOs, POs, DyEOs and MEOs

GO.MS 21 18-2-2016 Enhancement of annual family income of the ST students under the Scheme of “Ambedkar Overseas Vidya Nidhi”

GO.NO 22 Dt.17-2-2016 , RETIREMENT GRATUATY WITH EFFECT FROM 2 JUNE 2014

RC 19 ,11-2-16 , 3G INTERNET TO GOVT SCHOOLS

GO.NO. 18 Dt.10-2-2016, DA RAISED FROM 8.908 TO 12.052 (w.e.f 1/1/15)

GO.NO .19 Dt.11-2-2016, DA TO PENSIONERS 8.908 TO 12.052

DA TABLE 12.052% W.E.F 1-1-2015

Rc 25 Dt,9-2-2016 SSC Spot valuation -instructions

ENGLISH TEACHER SELECTION FOR MODEL PRIMARY SCHOOL

ALL DISTRICTS

CALL LETTER DOWNLOAD

RC.NO 1900 DT 10-2-2016 INSTRUCTIONS TO INTER Dt. TRANSFERS


GO.RT. 9 , Dt.9-2-2016 Guidelines for selection of Supervisors in Adult Education Department

MRC GRANTS GUIDELINES 2015-16..

RC 142 Dt 5-2-2016, MAINTAIN MDM TASTING REGISTER

DSC 2014 CHANGES & RECTIFICATIONS

LANGUAGE PANDITS SGT's RIVISED FINAL KEY CHANGE

DSC-2014 Merit List Objections-Grievance Service

AP DSE 2014 INDIVIDUAL RANK CARD / MERIT LIST (Dt.WISE)

DOWNLOAD LPT EXAM(NOV 2015) WEB MARKS MEMO

PROFESSIONAL ADVANCEMENT TEST (NOV15) RESULTS

RC 142 Dt 5-2-2016, MAINTAIN MDM TASTING REGISTER

SSC -MARCH 2016 TIME TABLE

ఇంటి యజమానికి పాన్ కార్డ్ లేకపోతే..?వివరణ ఈ డిక్లరేషన్ ఇవ్వండి

INCOME TAX SOFTWARE 2015-16 - by KSS PRASAD ( 2 FEB 2106,)

Meeting on Teachers' problems on 27/01/2016

RC NO 47,18-1-2016, UDISEDISTRIC TEAMS- VERIFICATION FORMATE

INCOME TAX SOFTWARE 2015-16 by KSS PRASAD (18-01-2016)

INCOME TAX 2015-16 - S.SHESHADRI 19-1-2016

COMMON EXAMINATIOM SUMMATIVE -III

SSC MARCH 2016 NOMINAL ROLL

GO 'S TEST(88,97) RESULTS -CONDUCTED ON 12-12-2015

Interdistricts online Application submit Here

RC Spl ,30-12-2015 Janma Bhoomi – Maa Vooru (JBMV) proceedings

JBMV Final Guidelines (29.12.2015)

Rc No 375 Dt.24-12-2015,Divisional Level Urdu Primary Teachers Trainings..

RC NO 400 23-12-2015 Maintainence of school Toilets

Memo No.1 club the DDO powers of Head Masters with Mandal Educational Officers

RC NO 25 Dt 17-12-2015 Rationalisation Norms & shedule

GO.MS169 ,11-12-2015 Flag Day Fund collection( New Rates from Dec 2015)

INFORMATION ABOUT INCOMTAX 2015-16 IN TELUGU

AAS PAY SCALES AS PER PRC--2015, QUALIFICATIONS

INCOME TAX 2015-16 BY KSS PRASAD (9th -DEC)

G.O. 3643 Dt 9-12-2015 HOLIDAYS IN 2016 (Gen& Opt.)-ANDHRA PRADESH

Go 3644 HOLIDAYS – Holidays under Negotiable instruments Act, 1881 for the year 2016

Work Adjustment PS/UPS/HS - Schools Staff patterns DEC 2015

Rc No 25 dt.2-12-2015 Work adjustment of surplus posts.

Rc no 222 Dt 2-12-2015 Medical reimbursement online upto 10th DEc.2015

DEPARTMENTAL TESTS NOV 2015 - HALL TICKETS DOWNLOAD

Memo 456 dt.30-11-2015Aided Primary Schools Utilization Funds

అంతర్ జిల్లా బదిలీలకు మార్గదర్శకాలు

RC NO.279,28-11-2015, PARTIAL MODIFICATON IN SCHOOL TIME TABLEDOWNLOAD DIGITAL TEXT BOOKS ( I - X ) CLASS

TELUGU MEDIUM ENGLISH MEDIUM URDU MEDIUM HINDI MEDIUM

MDM, COOKING COST & INGREDIENTS

RMSA SCHOOL IMPROVEMRNT PLAN 2016-17

UDISE DCF2015-16 Sample form

INFORMATION ABOUT INCOMTAX 2015-16 IN TELUGU

Norms for Rationalisation

AAS PAY SCALES AS PER PRC--2015, QUALIFICATIONS

INCOME TAX 2015-16 BY KSS PRASAD (9th -DEC)

Work Adjustment PS/UPS/HS - Schools Staff patterns DEC 201

అంతర్ జిల్లా బదిలీలకు మార్గదర్శకాలు

DEPARTMENTAL TESTS –NOVEMBER, 2015 ,REVISEDTIME TABLE

SECONDARY SCHOOLS TIME TABLE

NMMS 2015 ONLINE APPLICATION/// NMMS INSRUCTIONS

AP DEPTL TEST AUG 2015 RESULTS

Radio Lesson feed back Proformats

AP DEPTL TEST AUG 2015 RESULTS

Radio Lesson feed back Proformats


Readyness Programme Observation Sheet.

DOWNLOAD DIGITAL TEXT BOOKS ( I - X ) CLASS TELUGU MEDIUM ENGLISH MEDIUM URDU MEDIUM HINDI MEDIUM MDM, COOKING COST & INGREDIENTS RMSA SCHOOL IMPROVEMRNT PLAN 2016-17 UDISE DCF2015-16 Sample form INFORMATION ABOUT INCOMTAX 2015-16 IN TELUGU Norms for Rationalisation AAS PAY SCALES AS PER PRC--2015, QUALIFICATIONS INCOME TAX 2015-16 BY KSS PRASAD (9th -DEC) Work Adjustment PS/UPS/HS - Schools Staff patterns DEC 2015 APOSS coordinators notification , norms, Application - Guntur dt. అంతర్ జిల్లా బదిలీలకు మార్గదర్శకాలు DEPARTMENTAL TESTS –NOVEMBER, 2015 ,REVISEDTIME TABLE SECONDARY SCHOOLS TIME TABLE NMMS 2015 ONLINE APPLICATION/// NMMS INSRUCTIONS Best Teacher Awards 2015-Guntur Dt.. AP DEPTL TEST AUG 2015 RESULTS Radio Lesson feed back Proformats AP DEPTL TEST AUG 2015 RESULTS Radio Lesson feed back Proformats Guntur dt, RationalisationFORM A ,B proposed Schools list Readyness Programme Observation Sheet.

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
DOWNLOAD DIGITAL TEXT BOOKS ( I - X ) CLASS TELUGU MEDIUM ENGLISH MEDIUM URDU MEDIUM HINDI MEDIUM MDM, COOKING COST & INGREDIENTS RMSA SCHOOL IMPROVEMRNT PLAN 2016-17 UDISE DCF2015-16 Sample form INFORMATION ABOUT INCOMTAX 2015-16 IN TELUGU Norms for Rationalisation AAS PAY SCALES AS PER PRC--2015, QUALIFICATIONS INCOME TAX 2015-16 BY KSS PRASAD (9th -DEC) Work Adjustment PS/UPS/HS - Schools Staff patterns DEC 2015 APOSS coordinators notification , norms, Application - Guntur dt. అంతర్ జిల్లా బదిలీలకు మార్గదర్శకాలు DEPARTMENTAL TESTS –NOVEMBER, 2015 ,REVISEDTIME TABLE SECONDARY SCHOOLS TIME TABLE NMMS 2015 ONLINE APPLICATION/// NMMS INSRUCTIONS Best Teacher Awards 2015-Guntur Dt.. AP DEPTL TEST AUG 2015 RESULTS Radio Lesson feed back Proformats AP DEPTL TEST AUG 2015 RESULTS Radio Lesson feed back Proformats Guntur dt, RationalisationFORM A ,B proposed Schools list Readyness Programme Observation Sheet.

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu

Important Sites